Digital Strategi

Year

2021

Role

Creative Director

Client

Kevin Murphy

Digital Strategi Skandinavien är ett konsultföretag som hjälper organisationer att skapa datadriven effektiv tillväxt i digitala kanaler.

Det finns utmaningar med att hjälpa ett annat kommunikationsdrivet konsultföretag med just kommunikation – men för oss blev resultatet lyckat. Vi på Farfel har agerat bollplank till Digital Strategi vilket mynnat ut i att vi skapat en ny användarvänlig hemsida som uppfyller deras behov.