Optima Rehab

Year

2021

Role

Creative Director

Kund

Optima Rehab

Svenska Optima Rehab arbetar med rehabiliteringsresor efter stroke, neurologiska sjukdomar och stress. I Spanien tränar deltagare med proffsteam bestående av logopeder, neuropsykologer och fysioterapeuter. Våren 2022 lanserade Optima Rehab också tjänsten Optima Online som möjliggör digital träning.

Farfel är Optima Rehabs kommunikationsbyrå och vi arbetar med allt från hemsidor och kampanjer till nyhetsbrev och produktionen av alla träningsvideos till Optima Online. Under 2021 och 2022 har vi såväl byggt om optimarehab.se som lanserat den nya digitala träningstjänsten.